Informatie over het bestuur                                 

Voorzitter                                                           Secretaris
Bert Vonderman                                               Rob van der Pijl
voorzitter@cbx1000.nl                                     secretaris@cbx1000.nl
+ 31 (0) 655 114 327  

                                                                             

Penningmeester                                               Tourcoördinatie
Johan Scghlepers                                  Frits Hemelaar
penningmeester@cbx1000.nl                        +31 (0)6 20524823

 
Algemeen bestuurslid
Alex van der Pijl